Untitled Document
     
  راه اندازی سایت انجمن روانپزشکان اصفهان ...
Untitled Document
Untitled Document
  پاییز1395 ...
  تابستان1395 ...
  بهار 1395 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان پاییز و زمستان 94 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان بهار و تابستان 94 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان پاییز و اسفند 93 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان بهار و تابستان 93 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 92 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 92 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 91 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 91 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 90 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 90 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 89 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – تابستان 89 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار 89 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 88 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 88 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 87 ...
Untitled Document

جایزه استاد طریقتی در سال ۱۳۹۷ به پاس خدمات دکتر حميد افشار زنجانی و فعالیت هایی آموزشی و پژوهشی که در مرکز تحقیقات پزشکی روان تنی اصفهان با هدایت ایشان به انجام رسیده به این استاد بزرگوار و همکارانشان در مرکز تحقیقات پزشکی روان تنی اصفهان اهدا گردید. دکتر حميد افشار زنجانی متولد۱۳۴۶در شهر اصفهان، فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هستند. وی در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ برد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ودر سال ١٣٩٤موفق به اخذ فلوشيپ روان تني از دپارتمان روان تني دانشگاه فرايبورگ گردید. وی از سال ۸۱ تاکنون بعنوان عضو هیئت علمی در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به کار تدریس و تحقیق می باشد و به درجه استادی رسیده اند. ایشان در حال حاضر ریاست مرکز تحقیقات پزشکی روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مي باشند . دکتر افشار مقالات و کتاب های متعددی را در زمینه پزشکی روان تنی تالیف کرده اند و یکی از پیشروان پزشکی روان تنی کشور هستند.
Untitled Document
Untitled Document
صفحه مدیریت ایمیل اعضا
 
ثبت نام آموزش مداوم
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document